Наше об'єднання

Дані про вчителів хімії міського методичного обєднання

п/п
П.І.Б  учителя

Школа
Освіта
Рік закінчення
ВУЗу
Спеціальність
Пед.стаж
Категорія
Звання
Атестація
1
Журавська
Наталія Іванівна
1
вища
1977
Вчитель хімії та біології
38
вища
Вчитель-методист
2015
2
Матвєєва
Анастасія Віталіївна
2
вища
2013
Вчитель  біології, практична психологія
5
ІІ 
-
2018
3
Костючкова Катерина Анатоліївна

3
вища
2014
Вчитель хімії та біології
2
спеціаліст
-
-
4
Жур Олена Анатоліївна

5
неповна
вища
2017
Вчитель хімії та біології
18
спеціаліст
-
2018
5
Пелипець Юлія Станіславівна

гімназія
вища
1997
Біолог. Викладач біології та хімії
21
вища
-
2016
6
Дороніна Ксенія Володимирівна

7
вища
2004,2011
Вчитель хімії та біології
6
I
-
2018
7
Редько Богдана Богданівна

9
вища
2007
Вчитель хімії
2
спеціаліст
-
2019
8
Бистра Альона Вікторівна

11
вища
1996,2012
Вчитель хімії
22
вища
Старший
вчитель
2009
9
Дрозд Любов Миколаївна


вища
1989
Вчитель хімії та біології
27
вища
-
2015

10
Коркішко Ольга   
Василівна


НВК-Ліцей №10
вища
      2015

Біолог. Викладач біології та хімії
3


спеціаліст


-


2019

11


Волкова Олена Ісаківна

          11  вища      1982Вчитель хімії      37    вищаВчитель-методист     2012
12Бахчевнікова Наталія Іванівна        12   вища      1985Вчитель хімії та біології      29    вища
Вчитель-методист
     2015Науково-методична проблема, над якою працюватиме вчитель у 2018-2019 н.р.


ПІБ вчителя
Науково-методична проблема
Форма завершення
1
Журавська
Наталія Іванівна
Впровадження сучасних педагогічних технологій на уроках хімії з метою покращення знань учнів.
Виступ на ММО
2
Матвєєва
Анастасія Віталіївна
Розвиток пізнавальної активності в учнів на уроках хімії.
Виступ на  шк. МО
3
Бистра Альона Вікторівна
Використання ІКТ на уроках хімії
Виступ на ММО
4
Жур Олена Анатоліївна
Використання ІКТ на уроках біології та хімії.
Виступ на шк МО
5
Пелипець Юлія Станіславівна
Розвиток креативного мислення в учнів на уроках хімії.
Виступ на ММО
6
Дороніна Ксенія Володимирівна
Використання ігрових та інтерактивних технологій на уроках хімії для формування соціалізації учнів.
Виступ на  шкМО
7
Редько Богдана Богданівна
Інтерактивні технології на уроках хімії як запорука успішності учня.
Виступ на ММО
8
Коркішко Ольга Василівна
Розвиток творчих здібностей учнів на уроках хімії через сучасні освітні технології
Відкритий урок на шк. мо, виступ на ММО
9

Бахчевнікова Наталія Іванівна
Соціалізація учня шляхом впровадження інтерактивних педагогічних технологій на уроках хімії та біології.
Відкритий урок на ММО
10


Костючкова Катерина Анатоліївна
Інтерактивні та ігрові форми навчання на уроках хімії.
Виступ на ММОРекомендації  щодо підготовки учнів до етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії в 2018-2019 н.р
          У І етапі Всеукраїнської олімпіади з хімії беруть участь учні 7-11 класів.
          Тематика олімпіадних завдань І етапу повинна в основному відповідати програмі з хімії для кожного класу. Олімпіадні завдання є творчими, сприяють розвитку мислення учнів. Завдання в основному будуються на знаннях програмового матеріалу, а також містять елементи знань, що випереджують програму. Загалом такий підхід при складанні завдань дає змогу учасникам І етапу Всеукраїнської олімпіади з хімії показати глибокі знання з предмета. Завдання оцінюються у різну кількість балів.
          Олімпіадні завдання мають базуватися на знаннях програмового матеріалу, уже вивченого на час проведення олімпіади, і містити також елементи знань, що випереджують програму. Реалізація цієї вимоги дасть змогу зробити знання активними і через виконання олімпіадних завдань глибше вникнути в зміст предмета, узагальнити вивчене. У цьому разі олімпіада може виконувати навчальну функцію.
          Важливою характеристикою олімпіадних завдань є їх фундаментальність. Це – завдання, що дають змогу учаснику олімпіади показати глибокі знання з хімії, законів, закономірностей. Вони, як правило, мають інтегрований характер і потребують також застосування знань із біології, фізики, географії. Бажано, щоб олімпіадні завдання стосувалися змісту різних розділів хімії.
           Комплект олімпіадних завдань для певного віку має містити як доступні завдання, так і значно складніші, наближені до рівня наступного етапу олімпіади. Перші – підтримують упевненість учнів у своїх силах, викличуть позитивні емоції, а другі – зорієнтовані на переможців і відіграють важливу підготовчу роль для участі в наступних етапах. У цьому виявляється наступність, взаємозв’язок окремих етапів олімпіади, диференційований підхід до виявлення переможців.
          Особливий тип завдань олімпіади становлять тестові завдання, що дають змогу оперативно перевірити знання фактичного теоретичного матеріалу, надійно оцінити знання учасників олімпіади. У тестових завданнях можна максимально віддзеркалити зміст усього курсу хімії.
Задачі повинні відповідати таким умовам:
  • при розв’язанні задачі учень повинен показати свої знання різних розділів хімії;
  • задача повинна вимагати від учня вміння активно використовувати не тільки знання фактичного матеріалу, але й широко використовувати логіку хімічного мислення;
  • при розв’язанні задачі учень повинен продемонструвати вміння проводити розрахунки за хімічними рівняннями.
  • задача повинна бути спрямована не тільки на виконання перевірочних знань, але й нести деякі пізнавальні навантаження.

Клас
Тема
Типи задач
7
Початкові хімічні поняття.
Обчислення відносної молекулярної маси речовини за хімічною формулою.
Обчислення масової частки елемента в речовині (суміші).
Знаходження хімічної формули речовини за відомою масовою часткою елемента в речовині.
8
Розрахунки  за     хімічними формулами.
Періодичний закон і ПСХЄ Д.Менлелєєва.
Хімічний звязок та будова речовини.
Будова атома.
Основні класи неорганічних сполук.

Обчислення числа атомів(молекул), маси, обєму у певній кількості речовини.
Обчислення середньої молярної маси суміші
Визначення молекулярної формули речовини за відомою відносною густиною газу.
Визначення маси нукліду ізотопа.
Розрахунки за рівнянням хімічної реакції.

9
Розчини.
Хімічні реакції.

Обчислення масової частки та  маси розчиненої речовини у розчині.
Розвязування задач на ступінь дисоціації.
Швидкість хімічних реакцій. Хімічна рівновага.
Розрахунки за термохімічними рівняннями реакцій.
Визначення елемента на основі розрахунків за хімічним рівнянням реакцій.

10
Органічна хімія
Обчислення маси, обєму, кількості речовини за відомими даними про вихідні речовини, одна з яких узята в надлишку.
Задачі на вихід продукту реакції  від теоретичного.
Виведення молекулярної формули органічної сполуки (за масовою часткою елементів, відносною густиною).
11
Найважливіші органічні сполуки.
Обчислення за хімічними рівняннями маси одного з добутих продуктів за масою вихідної речовини, що містить певну частку домішок.
Виведення молекулярної формули органічної сполуки (за масовою часткою елементів, відносною густиною).Тематика засідань міського методичного об’єднання вчителів хімії у 2018-2019 н.р.

п/п
Зміст роботи
Термін
проведення
Місце
проведення
Відповідальний
Примітка
1
Участь у вебінарі (21.08.2018) ДОІППО. Вивчення рекомендацій Міністерства освіти і науки України, ДОІППО щодо організації навчання й виховання на уроках хімії у 2018-2019 н.р.
21.08.2018
Марганецька
гімназіяПелипець Ю.С.
Марганецька
 гімназія
Аналіз  роботи ММО вчителів хімії та стан викладання предмету у 2017-2018н.р. (Доповідь. Пелипець Ю.С.)
Робота над ІV етапом науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та завдання по викладанню хімії у 2018-2019 н.р. Особливості викладання хімії у новому н.р.: традиції, інновації.Ознайомлення з новим Державним стандартом: викладання хімії у 10 класі.  (Доповідь. Пелипець Ю.С.)
Ознайомлення вчителів хімії з новинками методичної літератури.(Вчителі ММО)
2

3Методичний ринг-практикум: «Предметні олімпіади як засіб створення єдиного інформаційно-освітнього простору для розвитку інноваційної особистості».
Грудень
2018Лютий
2019Марганецька
гімназія
ЗОШ
№12

Пелипець Ю.С.


Перевірка олімпіадних робіт учнів  ІІ (міського) етапу, обговорення результатів, визначення учасників ІІІ (обласного) етапу олімпіади.
Вчителі ММО
Використання сучасних інтерактивних технік та методів навчання щодо розвитку творчих компетентностей учня.Майстер-клас
Соціалізація учня шляхом впровадження інтерактивних педагогічних технологій на уроках хімії та біології.


Доповідь: Впровадження інтерактивних технологій навчання  з метою розвитку креативності учня та сприяння соціалізації особистостіКостючкова К.А.


Бахчевнікова Наталія Іванівна


Коркішко Ольга
Василівна

Протокол №1
засідання ммо вчителів хімії від 21.09.2018 р.

Присутні 9 чол.

Порядок денний


1. Участь у вебінарі ДОІППО. Вивчення рекомендацій Міністерства освіти і науки України, ДОІППО щодо організації навчання й виховання на уроках хімії у 2018-2019 н.р.Особливості викладання хімії у новому н.р.: традиції, інновації.
Вчителі ММО

2. Аналіз  роботи ММО вчителів хімії та стан викладання предмету у 2017-2018 н.р.                                         
                                                                                                         ПелипецьЮ.С.                                                               

3. Робота над ІV етапом науково-методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства» та завдання по викладанню хімії у 2018-2019 н.р. Ознайомлення з новим Державним стандартом: викладання хімії у 10 класах.

Пелипець Ю.С.
4. Ознайомлення вчителів хімії з новинками методичної літератури.

 Вчителі ММО


Рекомендації

1.     Узяти до уваги результати міської та обласної олімпіад з метою підвищення ефективності роботи вчителів  з обдарованими учнями.
2.     З метою підвищення ефективності сучасного уроку та сприяння соціалізації учнів продовжувати активно  впроваджувати на уроках хімії різноманітні технології та техніки навчання.
3.     З метою розвитку самостійності та ініціативи учнів використовувати ІКТ на уроках хімії.

Керівник м/о вчителів:                                                            Пелипець Ю.С.
                                                         Протокол №2
засідання м/о вчителів хімії від 18.11.2018р.

                                                                                                                                    Присутні 10 чол.

Порядок денний

1. Методичний ринг-практикум: «Предметні олімпіади як засіб створення єдиного інформаційно-освітнього простору для розвитку інноваційної особистості».

2. Перевірка олімпіадних робіт учнів  ІІ (міського) етапу, обговорення результатів, визначення учасників ІІІ (обласного) етапу олімпіади

Рекомендації

1. Узяти до уваги  результати проведення II етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з хімії та продовжити роботу з обдарованими учнями.

2.Підвищити результативність олімпіади обласного рівня шляхом ефективної підготовки учнів.

3. Рішенням оргкомітету і журі ІІ етапу Всеукраїнської учнівської  олімпіади з хімії на ІІІ етап направляються учні-переможці ІІ етапу олімпіади:


Прізвище, імя,
по батькові     учня
Назва закладу освіти
Клас
Місце
на ІІ
етапі
олім-
піади
Місце
на ІІІ
етапі
олім-
піади
Прізвище, імя,
по батькові     вчителя

1
Климчук Олександр


ЗОШ №7

8

І

-
Дороніна
Ксенія
Володимирівна
2
Гордієнко
Владислав
Марганецька гуманітарна гімназія  ім. Т.Шевченка

9

І

-
Журавська
Наталія
Іванівна

3
Бєляєва
Катерина


Марганецька гімназія

10

І

ІІІ
Пелипець
Юлія
Станіславівна

4
Калайда
Даря

Марганецька гімназія

10

І

-
Пелипець
Юлія
Станіславівна

5
Харін Євгеній

ЗОШ №7

11

І

-
Дороніна
Ксенія
Володимирівна


4. Керівником команди призначено  Костючкова Катерина Анатоліївна, учителя хімії ЗОШ №3 (теоретичний тур), Коркішко Ольгу   Василівну, учителя хімії  НВК-Ліцей №10 (практичний тур

Керівник м/о вчителів:                                                                                     Пелипець Ю.СПротокол №3
засідання м/о вчителів хімії від 14.03.2019 р.

                                                                                                                                        Присутні 10 чол.

Порядок денний1.Доповідь.  Використання сучасних інтерактивних технік та методів навчання щодо розвитку творчих компетентностей учня.                                                                                           
                                                                                                                                      Костючкова К.А.

2. Відкритий урок за інтегральною технологією . "Шкідливий вплив алкоголю,наркотичних речовин, тютюнопаління на організм людини"

Доповідь. Соціалізація учня шляхом впровадження інтерактивних педагогічних технологій на уроках хімії та біології.
                                                                                                                                      Бахчевнікова Н.І.


2. Доповідь. Впровадження інтерактивних технологій навчання  з метою розвитку креативності учня та сприяння соціалізації особистості
                                                                                                                                         Коркішко О.В.

Рекомендації

1.         В подальшому впроваджувати інноваційні технології навчання, ефективні методи, форми і засоби навчання та виховання, спрямованих на розвиток соціальної компетентності учнів.


Керівник м/о вчителів:                                                                                    Пелипець Ю.С.

                                    Аналіз роботи ММО вчителів хімії у 2018-2019 н.р.


           У 2018-2019 н.р. методичне об’єднання вчителів хімії працювало над ІV етапом науково методичної проблеми «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Метою роботи ММО вчителів є підвищення фахового рівня та педагогічної майстерності, розвиток творчого потенціалу кожного вчителя.
 Завдання:


1. Формувати в учнів уміння вчитися  та застосовувати знання в різних ситуаціях, генерувати і продукувати ідеї або нові знання; висловлювати власну точку зору щодо певних процесів чи явищ.
2. Вдосконалювати вміння та навички самостійної роботи учнів,  підвищувати рівень знань та їх ерудицію.
3. Розвивати  екологічну грамотність і здоровий спосіб життя, соціальну та громадянську відповідальність, ініціативність і підприємливість.
4. Здійснювати організацію науково-дослідницької роботи учнів для вдосконалення процесу навчання та профорієнтації.
             Протягом навчального року було проведено засідання методичного обєднання. Так,  в листопаді 2018 р. на базі Марганецької гімназії - методичний ринг-практикум: «Предметні олімпіади як засіб створення єдиного інформаційно-освітнього простору для розвитку інноваційної особистості», на якому здійснили перевірку олімпіадних робіт учнів  ІІ (міського) етапу, обговорили результати, визначили учасників ІІІ (обласного) етапу олімпіади та обговорили питання щодо ефективної  роботи з обдарованими учнями. 
                За результатами обласного етапу олімпіади  Бєляєва Катерина посіла  ІІІ  місце.
          Наступне методичне засідання відбулось в березні 2019 р на базі ЗОШ № 12. Бахчевнікова Наталля Іванівна провела урок за інтегрованими технологіями:  "Шкідливий вплив алкоголю,наркотичних речовин, тютюнопаління на організм людини". Вчителі також поділились досвідом своєї педагогічної діяльності з приводу активного впровадження інтерактивних техник та методів навчання, які допомагають активізувати самостійну діяльність учнів, мотивують до дослідницької  роботи, розвивають  творчі здібності в учнів.
             Вчителі хімії використовують у своїй роботі особистісно-орієнтований підхід до навчання та виховання, працюють над формуванням ключових і предметних компетентностей учнів, активно впроваджують в свою роботу інтерактивні технології навчання. Використовують методики навчання, спрямовані на інтелектуальний розвиток учнів, які здатні сприяти розвитку усіх складових самовдосконалення особистості, що є невід’ємною частиною соціального становлення сучасної людини.

Напрямок роботи вчителів у 2018-2019 н.р.

Дороніна Ксенія Володимирівна

Активно впроваджує на уроках хімії ігрові інтерактивні методи навчання, до яких відносяться рольові ігри: ігри-пошуки, дослідницькі ігри, організаційно-діяльнісні  ігри (організаційно-розумові, моделюючі, проектні); аналіз конкретних ситуацій (аналіз ситуаций-ілюстрацій, аналіз ситуацій-проблем, розбір і обговорення конкретного матеріалу); кейс-методи, метод проектів; тренінгові методи. Учні – переможці олімпіади з хімії міського етапу 2018-2019 н.р.

Коркішко Ольга Василівна

Для підвищення якості знань, пізнавальної активності учнів, інтересу до хімії вчитель використовує новітні технології такі, як: методи колективно-групового навчання, кооперативне навчання, методи ситуативного моделювання; методи проектів; комп’ютерні технології; позакласну роботу (тижні хімії і біології в школі; участь в обласних та всеукраїнських конкурсах; дослідницькі роботи

Бахчевнікова Наталія Іванівна

Через активне впровадження інтерактивних технологій навчання, що єфективно впливає  на розвиток гармонійної, всебічно розвинутої особистості,  вчитель  формує особистість, яка здатна реалізувати себе в різних видах діяльності.
Відкритий інтегрований урок «Суд над шкідливими звичками» показав  творчий підхід учнів до поставленої проблеми: підготовчий етап активізував розумову діяльність учнів таким чином, що  проаналізувавши  та систематизувавши знайдений  матеріал учні змогли провести  логічне змістовне судове засідання.


Матвєєва Анастасія Віталіївна

У своїй роботі активно протягом навчального року використовувала проектну роботу, як  один із методів інтерактивного навчання. Така робота передбачає індивідуальну, групову або парну діяльність, чим забезпечується гарантоване досягнення спланованого результату.
Учні 9 класу поточного року  взяли участь у конкурсі “Україна без сміття. Мислимо по-європейські” в рамках міжнародного конкурсу “Моя школа майбутнього” від Гьоте, інституту в Україні, і ввійшли в десятку найкращих, посівши сьоме місце.

Костючкова Катерина Анатоліївна

 
На своїх уроках учитель забезпечує засвоєння учнями основних понять, передбачених програмою з формування практичних умінь і навичок, приділяє увагу створенню найсприятливіших умов для навчання, розвитку учнів, ураховуючи їхні індивідуальні нахили, здібності.Активно впроваджує інтерактивні техніки навчання. Вдало практикує роботу в парах, розігрування ситуацій, ажурну пилку .

Журавська Наталія Іванівна

Учитель уміло впроваджує досягнення педагогічної науки, уроки відзначаються науковістю, застосуванням інноваційних технік та технологій навчання; вчить креативно мислити, розв’язувати нестандартні ситуації; створює умови, за яких постійно працює дитяча інтуіція, здогад, присутня атмосфера зацікавленості. В ході проведення тижня хімії було проведено конференцію за темою “Українські вчені-хіміки“  з метою розвитку інтереса до знань. Серед вихованців вчителя – учні-переможці олімпіади з хімії міського рівня поточного навчального року

Пелипець Юлія Станіславівна

Вчитель використовує  інтерактивні технології навчання, які спонукають до розумової діяльності учнів, розвивають пізнавальну активність, логічне мислення, творчість, здатність до співпраці, а також формують життєві компетентності та вміння використовувати знання у повсякденному житті; практикує науково-дослідницьку роботу. Серед її вихованців  - переможці міської, обласної олімпіади з хімії та екології, а також переможці міського та обласного етапів, учасники Всеукраїнського (фінального) етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів МАН у 2018-2019 н.р.


       Отже, підсумовуючи роботу методичного об'єднання,  педагоги ММО протягом навчального року реалізували поставлені  задачі через проведення нетрадиційних уроків, застосування проектної технології та  інтерактивних технік навчання; розвивали  в учнів дослідницькі вміння, комунікативні  й інформаційні компетентності.
          Вчителі хімії володіють методиками, які мають прогнозовані результати, що ведуть до позитивних змін у знаннях учнів, їх особистісному розвитку.

              Проблеми залишаються - цє:
1)    відсутнє централізоване постачання хімічних реактивів, обладнання;
2)    матеріально-технічна база кабінетів хімії;
3)    рівень підготовки учнів до  учнівської олімпіади з хімії.           
У 2019-2020 н.р. необхідно продовжити  приділяти ще більше уваги роботі з  обдарованими учнями, розвивати інтерес до хімічної науки, використовуючи різні методи та форми навчання.  


Тематика засідань міського методичного об’єднання вчителів хімії у 2019-2020 н.р.

п/п
Зміст роботи
Термін
проведення
Місце
проведення
Відповідальний
Примітка
1
Участь у вебінарі (08.2019).
Методичні рекомендації щодо викладання хімії у 2019/2020 навчальному році.
27.08.2019Марганецька ЗОШ №7Пелипець Ю.С.
Марганецька
 гімназія
Аналіз  роботи ММО вчителів хімії та стан викладання предмету у 2018-2019н.р. (Доповідь. Пелипець Ю.С.)
«Сучасні тенденції навчання хімії».
Ознайомлення з новим Державним стандартом: викладання хімії в 11 класі. (Доповідь. Пелипець Ю.С.)
Ознайомлення вчителів хімії з новинками методичної літератури.(Вчителі ММО)
2«Інноваційні технології на уроках хімії як шлях до підвищення  ефективності сучасного уроку».

11.2019


17.11.2019Квітень 2020

Марганецька ЗОШ №7
Марганецька гімназіяМарганецька гімназія


1. Міні-вистава за темою: «Періодична система хімічних елементів».
2. Майстер-клас: «Представлення сучасного хімічного обладнання».


Дороніна Ксенія Володимирівна,
вчитель хімії та біології.


3

4


Методичний ринг-практикум: «Предметні олімпіади як засіб створення єдиного інформаційно-освітнього простору для розвитку інноваційної особистості».

Перевірка олімпіадних робіт учнів  ІІ (міського) етапу, обговорення результатів, визначення учасників ІІІ (обласного) етапу олімпіади.


Круглий стіл: "Скарбничка педагогічної майстерності".  Обмін досвідом роботи вчителів ММО.

Пелипець Ю.С.
Пелипець Ю.С.Немає коментарів:

Дописати коментар